Zrealizowane projekty

W latach 2010-14 zrealizowaliśmy projekt: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu do produkcji telewizyjnej w technologii HD.”

dla rozwoju Mazowsza

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu do produkcji telewizyjnej w technologii HD.

Beneficjent: MK Production Sp. z o.o.

Wartość Projektu: 599 464,43 zł
Wartość Dofinansowania: 242 442,05 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu